Si funksionon PAPION?

KOMUNIKIM I SHPEJTË

Nëpërmjet Papion komentohet në kohë reale për projektin apo detyrën e caktuar me të gjithë personat përgjegjës për punën.

MENAXHIM EFEKTIV

Administratori mund të shoh ecurinë e punës & të gjithë ekipit, në çdo moment. Platforma gjeneron raporte javore dhe mujore për të parë progresin e punës.