Çfarë është PAPION?

Duke punuar sëbashku, ndërtojmë rrugën drejt suksesit!

Misioni i Papion është që të ndihmojë të gjithë bizneset për menaxhimin sa më efektiv të punës, duke kursyer kohë, para dhe rritur bashkëpunimin në skuadër.

Papion është krijuar për biznese të çdo lloji dhe madhësie. Qëllimi i saj është që të ofrojë një plaftormë sa më të thjeshtë për menxhimin efektiv të punëve. Kjo platformë u jep mundësinë administratorëve të krijojnë projektet, t’ua caktojnë ato personave përgjegjës, të kontaktojnë në çdo moment, të bashkangjisin dokumente të ndryshme në projekte të caktuara dhe të gjenerojnë raporte javore apo mujore rreth ecurisë së punës.


phoneTelefono Tani!